Hensikten med behandling

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Fysioterapeuter kan arbeide som selvstendig næringsdrivende med eller uten avtale med kommunene.

Fysioterapeuten behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid.

 


ØNSKER DU BEHANDLING TA KONTAKT :

Mail: etstaubo@online.no
Mob: 91165905

Eller bestill time online her.